Direct een afspraak maken? 088 111 23 00
background

Taxaties

Een taxatie van een woning kan om verschillende redenen nodig zijn. De meest voorkomende reden is voor de aanvraag van een hypothecaire geldlening. Als u een woning koopt heeft u voor de financiering daarvan een taxatierapport nodig opgesteld door een erkend taxateur. In het taxatierapport wordt de marktwaarde van de woning vermeld. Een taxatierapport kan ook voor andere doeleinden worden verlangd. Tegenwoordig stellen banken eisen aan taxaties en er wordt meestal een NWWI taxatie gevraagd.

Taxatie NWWI

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen en ziet erop toe dat elke uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geld verstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.